Anna van Rijn Kanaal

Met MAS naar de Voedselbank

Kennen jullie de MAS-middag nog? Je weet wel, de dag dat tweedeklassers tijdens het vierde en vijfde uur uren konden verdienen voor hun Maatschappelijke Stage met activiteiten die de school kiest. Net als in voorgaande jaren gingen vier leerlingen uit de groep Microcrediteren met mevrouw Van Sloten naar de Voedselbank Nieuwegein-IJsselstein aan de Montageweg om daar de producten af te geven die ze hadden gekocht van het ingezamelde geld. Natuurlijk ging het Anna van Rijnkanaal mee.

Toen we aankwamen bij Voedselbank Nieuwegein werden we verwelkomd bij de contactpersoon voor scholen en hebben we de producten overhandigd. Even later kregen we een rondleiding en hebben ze verteld hoe ze daar te werk gaan. Ze hebben achter een soort magazijn en vooraan een vrieskast met de temperatuur van -18 graden Celsius voor vleeswaren, maar ook patat en een reuze koelkast van 5 graden Celsius voor zuivelproducten etc. De Voedselbank koopt nooit eten in, maar supermarkten hebben soms nog voedselwaren over, bijvoorbeeld na een aanbieding. Dan bellen ze de Voedselbank om het op te halen in plaats van de aanbiedingsstickers eraf te halen, want dat kost hun meer tijd. Een andere manier om artikelen te verzamelen is een actie te voeren buiten de supermarkt en mensen te vragen om een bepaald product mee te nemen. Soms ruilen ze ook met andere Voedselbanken die aangesloten zijn bij Voedselbanken Nederland, een organisatie waar veel Voedselbanken bij zijn aangesloten om elkaar steun te bieden. Want de ene Voedselbank krijgt veel binnen van een bepaald product, maar heeft weer weinig van een ander product. Dan ruilen ze het product waar ze veel van hebben en krijgen ze meer van het product waar ze weinig van hebben.

Net als elk bedrijf dat etenswaren weggeeft of verkoopt, moet de Voedselbank zich houden aan de wetten van de Voedsel en Warenautoriteit en ze krijgen ook inspectie. Ook heeft de Voedselbank voor kinderen onder de 12 jaar een verjaardagpakket zodat kinderen op de basisschool gewoon kunnen uitdelen en langs de klassen kunnen gaan.

Allemaal leuk en aardig, maar wanneer kom je in aanmerking voor hulp van de Voedselbank? Als je werkloos bent, schulden hebt of in een andere situatie zit waardoor je onder de armoedegrens raakt, kun je in aanmerking komen voor de Voedselbank. Eerst moet je kijken op de site: http://www.voedselbanknieuwegein.nl/aanvraag-voedselpakket . Dan zie je rechts ergens een kader met: ‘Norm van Voedselbank Nederland’. Daar kun je zien of je binnen die normen valt. Als je niet binnen deze normen zit, heb je geen recht op steun van de Voedselbank. Zit je wel binnen de norm, dan moet je contact opnemen met een hulpverlener. Op maandag kun je bellen tussen 9:00 en 12:00 en op donderdag tussen 13:00 en 16:00 naar 06-52852814 of mail naar voedselbanknieuwegeinjeanine@kpnmail.nl .

Jonas Stroeven

Voeg een reactie toe

Wees de eerste bij nieuwe content!

Krijg een seintje als er nieuwe content is geplaatst! Meld hieronder gratis aan!

Volg ons ook op:

Handige links

Wees de eerste bij nieuwe content!

Krijg een seintje als er nieuwe content is geplaatst! Meld hieronder gratis aan!

Volg ons ook op:

Handige links